Untitled Document
เรื่อง
เส้น
โดย
อ.สิวลี หล้าปวน

เส้น
เป็นหัวใจของการเขียนภาพเพราะสามารถให้ความรู้สึกแก่ผู้ดูได้อย่างดียิ่ง  เรารู้สึกว่าอาคารใหญ่ ๆ ตึก สูง ๆ มั่นคงได้ก็เพราะลักษณะของเส้นตรงที่ประกอบขึ้นเป็นอาคารนั้น ๆ เส้นด้ายที่พันกันยุ่งเหยิง จะให้ความรู้สึกยุงเหยิง  ไม่เป็นระเบียบ ก็เพราะลักษณะของเส้นที่ไขว้ไปมาดูซับซ้อนไปหมด
ความรู้สึกของเส้นที่เราได้พบเห็นนั้นความจริงมันเป็นความรู้สึกที่เราได้เคยประสบมาในชีวิตจริง ๆ แล้วทั้งสิ้น
           

ดังนั้น เราจึงต้องฝึกฝนเส้นประเภทต่าง ๆ ให้ชำนาญ เพื่อนำไปใช้ให้ถูกแลเหมาะสมในเวลาที่ต้องการจะแสดงออก
 

ความรู้สึกของเส้น

                             ให้ความรู้สึกเทลาด  หรือชี้ทิศทาง  ไม่แข็งแรง
 

                             ให้ความรู้สึกมั่นคง  แข็งแรง  และสง่า
                          ให้ความรู้สึกกระจาย รัศมี
 

                           ให้ความรู้สึกอ่อนช้อย  สุภาพ

                             ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว  ไม่เรียบ

                             ให้ความรู้สึกแหลมคม  ไม่น่าไว้ใจ หวาดเสียง

 

ลักษณะและการนำไปใช้ของเส้นต่าง ๆ

เส้นตามแนวตั้ง

 

 

ใช้เขียนต้นไม้

เส้นโค้ง

 

 

เขียนลายไม้ประตู

เส้นรูปวงรี

 

 

เขียนก้อนกรวด

เส้นโค้ง

 

 

เขียนคลื่นในทะเล